• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
trygdekontoret

Trygdekontoret flyttet på rådhuset

Hvis du leter etter trygdekontoret i Nesseby, må du heretter på rådhuset.
Nesseby trygdekontoret er flytta til rådhuset for å bli samlokalisert med kommunens hjelpetjeneste. Samlokaliseringa er begynnelsen på en bedre arbeids- og velferdsforvaltning og vil gi et bedre tilbud for kommunens befolkning. Foranledningen for dette samarbeidet er at Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om en ny arbeids- og velferdsordning (NAV), og har vedtatt en ny reform. Hovedelementene i den nye reformen er:

· Det skal opprettes arbeids- og velferdskontorer i kommunene i samarbeid mellom kommunen og staten

· Det opprettes en ny statlig etat som tar opp i seg oppgavene fra dagens Aetat og trygdeetat. Disse to etatene legges samtidig ned.

Trygdeetaten vil samlokaliseres med sosialtjenesten, barneverntjenesten og pedagogisk- psykologisk tjeneste ( hjelpetjenesten). Disse tjenestene vil ha egen inngang på sørsiden av rådhuset.

Trygdeetaten og de kommunale tjenestene skal fortsatt ha sine atskilte ansvarsområder, men på sikt er det planlagt å samordne oppgaver og tilbud. I tiden fremover håper vi på å kunne tilby publikum bedre service med at tjenestene finnes under samme tak  Vi har og som mål å få til et tettere
samarbeid rundt den enkelte bruker.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS