• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barnehage

 

Den samiske barnehagen ved Nesseby oppvekstsenter består av 4 avdelinger, der to avdelinger har samisk som driftsspråk og to avdelinger har norsk som driftsspråk. Ved søknad om barnehageplass velger foreldrene språkavdeling. 

Styrer Ragnhild Nilsen
Telefon

Styrer: 40 44 05 80
Guolli: 40 44 05 81
Riebanbiedju: 40 44 05 82
Gussa: 40 44 05 83
Avd. Njoammil: 40 44 05 84

E-post ragnhild.nilsen@nesseby.kommune.no
Postadresse

       Unjárgga oahppogaldu/Nesseby oppvekstsenter, Dálveluodda 8, 9840 Varangerbotn

Besøksadresse

       Oppvekstsenteret i Varangerbotn

Skolerute Skolerute 2017 - 18

PLASSER I BARNEHAGE:

Søknadsfrist til hovedopptak 1. april hvert år.


 

Hjemmel

Barnehagen er et frivillig tilbud som drives i samsvar med Lov om barnehager av 5.mai 1995 med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan .

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter

Priser og gebyrer

Kr. 1500,- pr. mnd + (Kr. 400,- matpenger)

Hvordan søke?

Kontakt Lilly Roska tlf.: 40 44 05 71

Søknadskjema

Søknadsskjema barnehageplass

Søknadsfrist

Hovedopptak 1.april

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

En fra administrasjon for skole og barnehage, en fra sosial og barnevern, og en fra PPT

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Virksomhetsleder Heidi Johansen

Tlf.: 40 44 05 76

Epost: heidi.johansen@nesseby.kommune.no

 

Planer

Årsplan 2018
Mánáidgárddi jahkeplána 2018
Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen.pdf
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

oppvekstsenter

Samisk barnehage med samisk- og norskspråklig avdeling. 

Barnehagen har store arealer tilgjengelig til lek og aktivitet.  

                        

 

 

 

 


 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS