• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
17maitog med flagg

Utlysning av 17. mai-arrangement

Lag og foreninger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune oppfordres til å søke. Foto: Lena Kristiansen

Lag og foreninger i Nesseby oppfordres til å søke om å arrangere 17.mai.

Tildelingen gjøres for fire år av gangen, og er fra og med i år, og til og med markeringen i 2024.

Nesseby kommune oppfordrer lag og foreninger til å søke om å arrangere årets 17. mai-arrangement i Varangerbotn.
Årlig tilskudd til arrangør er 25.000,- inkludert flaggheising og -firing.

Frist: 1.april (ingen spøk)


Send egenutformet søknad med utkast til årest program til postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS