• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Print

Siste mulighet til å forhåndsstemme

Siste mulighet til å forhåndsstemme er i morgen fredag 11. september. Dette kan du gjøre på Nesseby rådhus mellom kl. 0900 – kl. 1500.

10-09-2015
Print

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

28-07-2015
Print

Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du må ha stemmerett for å kunne stemme ved høstens valg.

13-07-2015
Print

Fylkestingsvalget i Finnmark

Kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår samtidig. I valgavlukkene vil du finne stemmesedler for henholdsvis kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.

13-07-2015
Print

Manntall

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget for Nesseby legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015. 

13-07-2015
Print

Valgting

På valgtinget/valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret.  

13-07-2015
Print

Tidlig forhåndsstemming / ordinær forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmer du i annen kommune enn den du er manntallsført i, sendes forhåndstemmen med Posten til kommunen din. Dersom du ikke har med stemmeseddel fra egen kommune/fylkeskommune, må du benytte generell stemmeseddel som du også vil finne i stemmeavlukket.

13-07-2015
Print

Godkjente valglister i Nesseby kommune

Valgstyret i Nesseby kommune har godkjent 4 valglister til kommunestyrevalget 2015:

 • Arbeiderpartiet
 • Fellesliste Høyre og tverrpolitisk liste
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti
   
03-06-2015
Print

Utlegging av listeforslag til ettersyn - Kommunestyrevalget 2015

I medhold av valglovens § 6-6 (1), legges listeforslagene til kommunestyrevalget 2015 i Unjárga/Nesseby ut til ettersyn på følgende steder:

- Nesseby rådhus, ved sentralbordet

- Nesseby kommunes hjemmeside www.nesseby.kommune.no 

31-03-2015
Web levert av CustomPublish AS