• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Vansker med arbeidsminne

Arbeidsminnet kan beskrives som et redskap for å holde på aktuell informasjon i hukommelsen under en kort tid og å kunne bearbeide denne informasjonen mens man utfører mentale oppgaver.

Jo mer informasjon et gjøremål eller en kognitiv oppgave inneholder, dess større krav stilles det til arbeidsminnet. Å hente frem kunnskap fra langtidsminnet stiller ikke krav til arbeidsminnet. Det er blant annet derfor man jobber for at barna skal få automatiserte ferdigheter i grunnleggende matematikk og lesing. Det å ha godt automatiserte ferdigheter er veldig energisparende for hjernen.

Arbeidsminne har innvirkning på hvor mye informasjon vi kan forholde oss til på en gang, og man må ta hensyn til dette i undervisningen.

Begrenset arbeidsminnekapasitet er ikke årsaken til barnets lærevansker. Ofte kan det være den underliggende vansken (for eksempel fonologiske vansker) hos barnet som forårsaker begrensningene i arbeidsminnekapasitet.

Tiltak ved lav arbeidsminnekapasitet kan være å jobbe med automatisering av relevante ferdigheter (fonologi hos de med lese-skriveveansker, vokabular/grammatikk ved språkvansker, tabellkunnskaper ved matematikkvansker). Forskning viser at arbeidsminnetrening har liten generaliserbar effekt. Det vil si at arbeidsminnekapasiteten ikke øker på tvers av læringsområder.  Likevel er gode tiltak for alle elever som strever å sørge for arbeidsro, veksle mellom teori og praksis i undervisningen, gi tydelige og enkle beskjeder og bruke visuell støtte som for eksempel tankekart eller kladdeark ved behov.

 

Om automatisering

https://www.tempolex.no/images/pdf/veileder/Om_automatisering_-_Versjon_2.0.pdf

 

Om arbeidsminnetrening

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/dev-49-2-270.pdf

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS