studiesenter_74x100

Vareopptelling av studietilbud

Vareopptelling av tilbud Studiesenteret.no pr. 1. februar 2011

Bedriftsprogrammet

 • Helse, miljø og sikkerhet – HMS (V11), Opus Lillehammer
 • Markedsføring (V11), Høgskolen i Hedmark
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Arbeidsrett 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Datahåndtering med samfunnsvitenskapelig metode 10 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Forhandlinger i teori og praksis 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 7,5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Grunnleggende organisasjonsfag 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Grunnleggende regnskap 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Prosjektledelse og endring 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Teamutvikling og teamledelse 5 SP (H11), Høgskolen i Hedmark

Evalueringsmetoder

 • Evalueringsmetoder 10 SP - Modul 2: Mål og effektevaluering (V11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Evalueringsmetoder 10 SP - Modul 3: Programvare for evaluering (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Evalueringsmetoder 10 SP - Modul 4: Prosessevaluering (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Evalueringsmetoder 10 SP - Modul 5: Evaluering innenfor ulike felt - fagspesifikk modul (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Evalueringsmetoder 10 SP - Modul 6: Prosjekt - gjennomføring egen evaluering (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag

Helsefag

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag (V11 og H11), Rogaland Kurs- og kompetansesenter
 • Helsearbeiderfag (V11 og H11), Rogaland Kurs- og kompetansesenter

Pedagogiske fag

 • Engelsk 1 30 SP (H11), Høgskolen i Telemark
 • Førskolelærerutdanning, deltid (H11), Høgskolen i Telemark
 • Grunnskolelærerutdanning 1-7, deltid (H11), Høgskolen i Telemark
 • Grunnskolelærerutdanning 5-10, deltid (H11), Høgskolen i Telemark
 • Kreativ bruk av IKT i barnehagen 15+15 SP (H11), Høgskulen i Volda
 • Samfunnsfag 1 trinn 1-10  30 SP (H11), Høgskolen i Telemark
 • Sosialpedagogikk 2 – rådgivning 30 SP (H11), Høgskolen i Nesna

Sosialfag

 • Marginalisering - Deltakelse i arbeid og aktivitet 7,5 SP - modul 2 (V11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering -  Integrasjon i skolen 7,5 SP - modul 3 (V11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering - Deltakelse i organisasjoner 7,5 SP - modul 4 (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering - Integrasjon i bomiljø 7,5 SP - modul 5 (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering - Metodisk arbeid med marginaliserte 7,5 SP - modul 6 (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering - Lovgiving om marginalisering og sosial integrasjon 7,5 SP - modul 7 (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Marginalisering - Gjennomføring av eget prosjekt 7,5 SP - modul 8 (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studiekompetanse

 • Engelsk studiespesialisering (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas
 • Historie studiespesialisering (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas
 • Matematikk studiespesialisering, 1P+2P studiespesialisering (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas
 • Naturfag studiespesialisering, inkludert labkurs (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas
 • Norsk studiespesialisering (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas
 • Samfunnsfag studiespesialisering (H11), Frisvold Norsk Nettgymnas

Tegnspråk

 • Tegnspråk grunnkurs (H11), Døvekompetanse
 • Tegnspråk VG 1 (H11), Døvekompetanse

Økonomi, organisasjon og ledelse

 • Mellomlederutdanning, Modul 5: Jus og avtaleverk 10 SP (V11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Mellomlederutdanning, Modul 6: Arbeidsledelse og psykisk helse 10 SP (V11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Mellomlederutdanning, Modul 1: Personalledelse 10 SP (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Mellomlederutdanning, Modul 2: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 10 SP (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Mellomlederutdanning, Modul 3: Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 10 SP (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Mellomlederutdanning, Modul 4: Økonomisk styring 10 SP (V12), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Bedriftsetablering (H11), Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Bedriftsøkonomi, deltid (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Emnegruppe i økonomi og administrasjon (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Organisasjon og ledelse, deltid (H11), Høgskolen i Hedmark
 • Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag (H11), Høgskolen i Hedmark

 

Dette jobber vi med, men kan ikke garantere tilbudene:

 • Kunst- og håndverksfag (H11), Høgskolen i Telemark – dette er et nytt tilbud der målgruppa er lærere som ønsker tilleggsutdanning, eller andre interesserte.
 • Veiledningskompetanse 15 SP (H11), Høgskolen i Telemark – dette er et nytt tilbud der målgruppa er lærere som ønsker tilleggsutdanning, eller andre interesserte.
 • Religion, livssyn og etikk, RLE, 15 SP (H11), Høgskolen i Telemark – dette er et nytt tilbud der målgruppa er lærere som ønsker tilleggsutdanning, eller andre interesserte.
 • Videreutdanning i samhandling og samarbeid 30 SP (H11?), Høgskolen i Sør-Trøndelag – dette er et nytt tilbud der målgruppe er alle som arbeider med samhandling og forløpstenking i kommunal helse- og velferdstjeneste eller spesialisthelsetjeneste. Krav til opptak er minimum bachelorgrad eller tilsvarende nivå.

Dette klarer vi ikke å skaffe i 2011 (som har vært etterspurt):

Sykepleierutdanning, videreutdanning innen sykepleie, vernepleierudanning, sosionom, logoped, PPU (praktisk pedagogisk utdanning), reiseliv, barnevernspedagog.

02.02.2011 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut