Verneombud

NB! Denne er utdatert. Ny kommer.

 

OVERSIKT OVER VERNEOMRÅDENE MED VERNEOMBUD OG VIRKSOMHETSLEDERE I NESSEBY KOMMUNE:

Oppdatert pr. 01.6.05

1. RÅDHUSET:

Verneombod: Lillian Teigstad Tlf. 78959532 Epost: lillian.teigstad@nesseby.kommune.no

Rådmann: Stian Lindgård tlf. 78959505 Epost: stian.lindgard@nesseby.kommune.no

2. VARANGER SAMISKE MUSEUM:

Verneombod: Roger Person Tlf. 78959923

Epost: rp@varjjat.org Virksomhetsleder: Kjersti Schanche Tlf. 78959922 Epost: kj@varjjat.org

3. NESSEBY SKOLE:

Verneombod: Tone Lise Pettersen Roska Tlf. 78959602

Virksomhetsleder: Arvid Pleym Tlf: 78959601 Epost: arvid.pleym@nesseby.kommune.no

4. NESSEBY BARNEHAGE:

Verneombod: Anne Marie Vars Tlf. 78959191 Epost: anne.vars@nesseby.kommune.no

Virksomhetsleder: Britt Karijord Klevberg Epost: britt.klevberg@nesseby.kommune.no

5. KARLEBOTN SKOLE:

Verneombod: Edel Pleym Tlf. 78959652 Epost: edel.pleym@nesseby.kommune.no

Virksomhetsleder: Laila Smuk Epost: laila.smuk@nesseby.kommune.no

5. NESSEBY HELSESENTER - INSTITUSJONEN:

Verneombod: Ivar Winther Tlf. 78959 Epost: @nesseby.kommune.no

Virksomhetsleder: Lene Bergmo Johnsen Tlf. 78959810 Epost: lene.bergmo@nesseby.kommune.no

6. NESSEBY HELSESENTER �" HJEMMEBASERT OMSORG/ MILJØARBEIDERTJENESTEN:

Verneombod: Virpi Lindroos

Virksomhetsleder: Lene Bergmo Johnsen Tlf. 78959810 Epost: lene.bergmo@nesseby.kommune.no

7. VEDLIKEHOLDSTEAMET/ BIBLIOTEKBUSSGARASJEN/ VARANGERBOTN SAMFUNNSHUS:

Verneombod: Kjell Roger Henriksen

Virksonhetsleder: Jonny Grimsø Epost: jonny.grimso@nesseby.kommune.no

24.05.2011 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut