• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
forandring_150x128

Vi fornyer kommuneplanen

Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanen skal rulleres.  Det er et viktig og tidkrevende arbeid, og resultatet kommer til å være toneangivende for hvordan kommunen skal utvikles og ”se ut” i framtiden.

Kommunestyret har også bestemt at formannskapet er styringsgruppe for planprosessen. Formannskapsmedlemmene skal ha prosjektansvar for følgende områder:

 Område Politisk ansvarlig Administrativt ansvarlig
NæringsarealerAnn Jorid HenriksenOddleif Nilsen

Boligområder/ spredt boligbygging

Inger K. Juuso  

Jonny Grimsø
Hytte- gammeområderKnut StoreJarl E. Roska
Skuter-og barmarksløyperNils A. Gaup Odd-Arne Dikkanen

Samfunnsdelen

Jarle Andreassen Stian Lindgård

Det er et utrolig spennende arbeid som alle i kommunen får være med på!  Gruppene er så vidt kommet i gang, og har allerede kommet med mange spennende nye tanker og ideer.  Eksempler på ting som diskuteres: 

 

skal vi sette av arealer til flyplass, skal vi ha hytteområder helt nede ved strandsonen, skal vi ha gammeområder, skal løypenettet bindes sammen, skal de nye boligfeltene ligge i Varangerbotn, Karlebotn eller andre steder, skal vi ha ett oppvekstsenter, er Varangerbotn egentlig kommunens senter, osv., osv.? 

 

Det vil arrangeres folkemøter framover våren på forskjellige steder i kommunen, så møt opp og meld deg på i diskusjonene! 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS