sprøyte

VI FORTSETTER KORONAVAKSINERING

Vi har drop-in torsdag 22. september og 29. september mellom kl 10.00-14.45

For deg som er over 65 år er det fremdeles mulig å få oppfriskningsdose med koronavaksine og i tillegg har vi nå åpnet opp for vaksinering av personer i aldersgrupper mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, se liste under. Det må være gått minst 4 mnd siden forrige dose og minst 3 uker siden du ble frisk dersom du har hatt korona.

Dersom du er over 18 år og ikke har tatt vaksinen tidligere eller ikke har fått tre doser, kan du også droppe innom.

Ønsker du andre tidspunkt ta kontakt via sms/ring på tlf 40440633 evt ring 40440600 og bli satt på liste.

 

Hvem bør få en oppfriskningsdose?

Det er anbefalt at alle over 65 år tar oppfriskningsdose og vi fortsetter vaksinering med oppfriskningsdose (for de fleste betyr dette dose 4). Er du mellom under 65 år og tilhører en av gruppene under anbefales det også oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp og regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplanterte
 • Alvorlig og moderat immunsvikt o immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune   sykdommer
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

(Folkehelseinstituttet 12.09.22)

 

For de mellom 12 og 17 år ser lista annerledes ut, ta evt kontakt dersom du lurer på om ditt barn bør ta oppfriskningsdosen.

 

Vaksinekoordinator

 

Webmaster
Tips en venn  Skriv ut