• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
laks nesseby

Villa Arctic AS trekker sin søknad om oppdrettslokalitet i Latvika

Villa Arctic AS/Lerøy Aurora AS har etter møte med formannskapet i Nesseby 10.mars informert om at de trekker sin søknad om oppdrettslokalitet i Latvika 2. 
Årsaken oppgis å være at søkerne etter gjennomgang av lokaliteten ikke finner at den holder den miljøstandard de stiller til en fremtidsrettet lokalitet. 
Høringsuttalelser i sakens anledning viser at det har vært stor lokal motstand i lag og foreninger om den omsøkte lokaliteten, som er innenfor den gjeldende kystsoneplanen.
Som følge av meldingen fra søker, trakk rådmannen saken fra sakskartet i formannskapsmøtet 11.mars. 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS