• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Virksomhetsplan 2005 - 2007

Alle oppgaver og prosjekter m.m. i virksomhetsplanen skal være bidra til å oppfylle overordnet mål hovedmål, og andre sentrale mål.

År

2005

2006

2007

2008

Kommentarer

Måned/ tertial

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Oppgave/ prosjekt

1.

Arealplan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Brannsyn forebyggende tiltak

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Omsorgsboliger anbud

x

x

x

X

4.

Omsorgsboliger bygging

x

x

x

x

x

5.

Opprusting skoler anbud

x

x

x

x

6.

Bygging

x

x

x

x

x

x

x

7.

Helsesenter sansehage

x

x

8.

Salg av boliger

x

x

9.

Parkeringsplass kirka

x

x

10.

Parkering helsesenter

x

x

11.

Kirketak

x

12.

Vei til avløpstasjon på Vesterelvnesset

x

x

x

x

x

13.

Vei til avløpstasjon i Nesseby

x

x

x

x

x

14.

Sammenknytting Bergeby og Hammernes vannverk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15.

Renseanlegg til Nyelv vannverk

x

x

x

16.

Få inn tilskudd på vannprosjekter

x

x

x

x

x

x

x

17.

Effektivisere saker om reduksjon og fritak på komm. avgifter

x

x

x

18.

Kundedatabasen Komtek innføres i det kommunale gebyrsystem

x

x

19.

Utbedre utløpsledning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.

Forprosjekt utbedring av V.elv og K.botn kloakkanlegg

x

x

x

x

x

x

21.

Det forventes ca 30 byggesaker (Nytt hyttefelt)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22

Retningslinjer mottakskontroll av byggesøknader og meldinger

x

x

x

x

x

x

23

Garderobe hangaren

x

x

24

Saksbehandling arealsaker, målebrev

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25

Kartforretninger

x

x

x

26

Viltforvaltning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

27

Gamle saker

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

28

Vannverk Nyelv

x

x

29

Vannverk Mortensnes

x

x

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS