• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Isak Saba senter logo_100x96

2017

Snakk samisk når du trimmer

Isak Saba senteret fortsetter med trim på samisk, arena for alle som ønsker å snakke samisk. Vi snakker samisk mens vi trimmer.

18-01-2017
telefon

Kommunens telefonsystemer er nå i orden

Dette gjelder både legekontoret og kommunens hovedsentralbord.

17-01-2017
skuter

Nytt dispensasjonssøknadsskjema

Nesseby kommune har fått nytt skjema som benyttes ved søknad om dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark.

13-01-2017
Scooter-2012

Møteplan for disputvalget 2017

Søknadsfrist er 10 dager før møtet.

13-01-2017
scooter

NB! Kjør forsiktig p.g.a. lite snø på enkelte partier av løypene.

Åpne scooterløyper i Nesseby kommune

Løype 2 (Nessebyløypa): Øvre del er merket og klar for bruk.

Løype 11 (Nyelvløypa): Merket og klar for bruk.

09-01-2017

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS