• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

scooter

Åpne scooterløyper i Nesseby kommune

ÅPEN - Løype 10 - Diergiløypa:

Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved Ádjalaóguolba og Reatkkaguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av reindrifta.

17-02-2017
strikkefestival

Strikkefestival 2017

Isak Saba senteret og Varanger Samiske museum inviterer folk til å delta på strikkefestival; aktivitetsstasjoner med strikketeknikker, kafé, foredrag og utstilling.

17-02-2017
logo

Årsregnskap med solid overskudd

Årsregnskap 2016 for Unjárgga gielda/Nesseby kommune er den 14.februar avlagt med et netto driftsresultat på kr 15 589 645,- noe som utgjør 10,4 % av driftsinntektene. Årsregnskap og årsmelding 2016 er sendt revisor 14.februar. 

15-02-2017
Isak Saba senter logo_100x96

DEN INTERNASJONALE MORSMÅLSDAGEN

21. februar feires den Internasjonale morsmålsdagen for å markere og fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

14-02-2017
fylkesmannen-logo

Midlertidig motorferdselsforbud i kommunene Sør-Varanger og Nesseby

Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 14. februar til og med den 13. mars 2017. For Nesseby kommune vil forbudet kun gjelde for dispensasjoner tilknyttet løype 11 - Nyelvløypa. Selve løype 11 kan ferdes på som normalt, når denne åpner.

14-02-2017

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS