• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Isak Saba senter logo_100x96

Ønsker du deg jobb?

Vi behøver 2 medarbeidere ved Isak Saba senteret som kan hjelpe til på aktivitetene Duhkoratta! og Somá.

01-07-2015
Isak Saba senter logo_100x96

Midlertidig stilling som aktivitetsmedarbeider på Isak Saba senteret

Vi søker etter  aktivitetsmedarbeider til Isak Saba senteret i perioden 1.9.15 – 1.7.16. En stilling inntil 10% som medarbeider i aktiviteten SOMÁ.

30-06-2015
logo

TILSKUDD TIL DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon. Det kan gis inntil kr. 2.000,- i tilskudd etter søknad.

29-06-2015
revisjon logo

Stilling ledig

Daglig leder til Finnmark kommunerevisjon IKS

Daglig leder er den overordnede leder av revisjonsarbeidet og har som oppgave å samordne revisjonsinnsatsen for forvaltnings- og/eller regnskapsrevisjon. Vi ønsker en leder som er samlende og løsningsorientert, og som har egenskaper og interesse for å lede og videreutvikle selskapet.

19-06-2015
revisjon logo

5 REVISORER

Stillinger ledig

19-06-2015

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS