3 faste medlemmer:

Som leder velges: Ordfører Berit Ranveig Nilsen

Som nestleder velges: Tor Gunnar Henriksen 

Som medlem velges: Mona Linn Roska

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden.