Medlemmer:       Varamedlemmer:
Fra Nesseby Pensjonistforening Fra Nesseby Pensjonistforening
1. Haldis Nilsen           1. Jenny Eriksen
2. Bjørg Guttorm 2. Gerd Aase Pedersen
3. Einar Roska   3. Per Torbjørn Balk-Aune
   
Politisk valgt: Varamedlemmer:
1. Nils A. Gaup   1. Mari-Ann Nilssen
2. Inga Pettersen Lindi  2. Bjørg Dikkanen

Funksjonstid er 4 år og følger kommunestyreperioden.