Dette skal planen beskrive

 • - Hva er viktig for deg? 
 • - Hva skal til for at du oppnår dine mål?
 • - Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan? 

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning.

Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv. 

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.  

Koordinator

Det er viktig å se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng, for at du skal få best mulig utbytte. Én av tjenesteyterne dine blir oppnevnt som koordinator.

Ditt ønske skal vektlegges ved valg av koordinatoren, som skal sikre samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinator skal sammen med deg beskrive dine behov og prioritere disse. 
Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det. Dersom du skulle velge å takke nei til individuell plan, kan du likevel få tilbud om en koordinator. 

Hvordan kan jeg få en individuell plan/koordinator

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om å få en individuell plan og koordinator. Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen eller du har spørsmål om koordinator eller individuell plan, kan du kontakte Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Nesseby kommune:
Koordinerende.enhet@nesseby.kommune.no  (?)

Nesseby kommune:

Tlf. 40440500
Vesterelvnesset
9840 Varangerbotn

Ta gjerne kontakt dersom du som innbygger, ansatt i helsesektoren eller samarbeidspartner har spørsmål individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering.

Skjemaer

Her finner du mal for individuell plan, veiledning for utfylling og samtykkeskjema:

"Legg inn skjema"

 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern. 

Koordinerende enhet i Nesseby kommune skal 

 • Ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen.

 • Være et kontaktpunkt for samarbeid.

 • Sikre at kommunens tjenester skal være synlige og lett tilgjengelige både for brukere og samarbeidspartnere.

 • Tildele, sikre samlede vedtak for helse og sosiale tjenester(habilitering og rehabilitering).

 • Ivareta brukernes ønsker og behov.

 • Evaluere og følge opp tildelte tjenester.

 • Utarbeide og følge opp overordnet planarbeid.

 • Høringsorgan for virksomhetene.

 • Utvikle tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.