Vi har dagsenter en gang pr uke, som søker kan du få tilbud om plass på dagsenteret vårt. Det er måltider inkludert samt aktivitets- og kulturtilbud. 

Målet for tjenesten
Tjenesten skal gi sosial kontakt og forebygge ensomhet. Den kan gi meningsfylt hverdag i fellesskap med andre og gi deg mulighet til å bo i egen bolig så lenge som mulig. 

Hvem kan få plass på dagsenter

 • Eldre som bor i egen bolig og har behov for sosial kontakt.
 • Eldre som bor hjemme sammen med pårørende som har behov for avlastning.
 • Eldre som har behov for bistand for å opprettholde fysisk og psykisk funksjon. 
 • Du har behov for stimulering og aktivitet for å opprettholde dagliglivets aktiviteter.
 • Du har behov for sosial deltagelse for å øke din følelse av trygghet, for å kunne klare å bo lengst mulig i eget hjem.
 • Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. 

Brukerens mobilitet vil bli vurdert ved tildeling av dagsenterplass. 

Tjenesten omfatter også

Transport; dette tilbys alle som får vedtak om dagsenter tjenester. Man velger selv om man har behov for det. Transporttjenesten er tilrettelagt for rullestolbrukere og kjører fra dør til dør. Det betales en egenandel for transporttjenesten, stemmer dette?

Hva vi forventer av deg

 • At du melder fra til dagsenteret hvis du ikke kommer.
 • At du møter andre brukere på dagsenteret med respekt, og viser hensyn til hverandre.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
 • Vi tilrettelegger for en meningsfull hverdag.
 • Vi tilpasser aktiviteter slik at du kan delta.
 • Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt. 

Pris for tjenesten
Satser for dagsenter plass og transporttjeneste fra Nesseby kommune vedtas årlig av kommunestyret, se Egenbetalingssatser