Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Avlastning for pårørende til barn, unge og voksne med funksjonshemming

 NB! Siden er under utarbeidelse


Hva tilbyr vi?
Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon
Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Avlastning etter skoletid
Avlastning etter skoletid gis til foresatte med ungdom som har store og langvarige utfordringer. 

Barneavlastningen er tilrettelagt for å gi tilbud til barn/unge med ulike funksjonshemminger men tilbudet er også tilrettelagt for å ivareta barn/unge med utfordrende adferd.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn, unge og voksne som har funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du
Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester SETT INN LINK. 

 

Hva koster det?
Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med  klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.

Sist oppdatert 25. september 2023
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk