Vigselsmyndighet i Nesseby kommune er:

- Ordfører, hjemlet i Ekteskapsloven

- Varaordfører, hjemlet i Ekteskapsloven

- Kommunalt ansatt eller folkevalgt som kommunestyret gir slik myndighet:

  • Heidi Jernsletten
  • Marit Kjerstad