Nye egenbetalingssatser vedtatt av kommunestyret i desember 2022

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor. 
sett inn link

Dagsenter:
Dagsenter for hjemmeboende demente og eldre. Prisen inkluderer frokost, kaffe og middag

  • Med transport: 268 kr/dag
  • Uten transport: 213 kr/dag

Opphold i sykehjem:

  • Enkelt dag eller nattopphold (ikke hele døgn):
    • 105 kroner. I tråd med maksimal sats, gitt av departementet.

Velferdsteknologi - Trygghetsalarm:

  • Månedsleie: 270 kroner/måned
  • Installasjon (engangsavgift): 585 kroner

Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Årlig inntekt

Maksimal timesats (månedssats)

0 – 202 702 (<2G)

215 kroner pr. måned

202 702 – 304 053 (2-3 G)

178 kroner pr. time
maksimal kostnad pr måned 2670,-

304 053 – 405 404 (3-4 G)

214 kroner pr. time
maksimal kostand pr måned 3210,-

405 404 – 506 775 (4-5 G)

284 kroner pr. time
maksimal kostand pr måned 4260,-

> 506 755 (> 5G)

393 kroner pr. time
maksimal kostand pr måned 5895,-

 

  • Driftsutgifter ved bruk av nødvendig utstyr ved praktisk bistand (vaskemidler o.l.): 69 kroner pr. gang
  • Følgetjeneste: Ledsager til lege eller laboratorium: 109 kroner pr. gang.

Matombringing/middag:
Pris per middag: 156 kroner. Prisen inkluderer 5 kroner for frakt.