Skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling sendes til Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn eller på e-post: post@nesseby.kommune.no

Digital søknadsportal

Midlertidig skjenkebevilling

For arrangementer kan det innvilges midlertidig skjenkebevilling.