Kontrollutvalget:

 

Fra Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk Liste og SV

Medlemmer:                                                                            Varamedlemmer:

Jarle Andreassen, nestleder                                                   Jarl Even Roska

Erna Bergstø                                                                            Ann Jorid Henriksen

 

Fra Senterpartiet, Høyre og Samefolkets Parti

Medlemmer:                                                                          Varamedlemmer:

Tom Ellingsen, leder                                                             Geir-Arne Johnsen

Klara Helander                                                                      Iver Per Smuk

Ingrid Mikkelsen                                                                   Gunn-Britt Retter

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte:

Fast representant:       Ordfører

1.  vararepresentant:  Varaordfører

2.  vararepresentant:  Anja Pedersen Noste

3. vararepresentant:   Marit Kjerstad

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Øst-Finnmark Regionråd:

Fra Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk Liste og SV

Fast representant:       Ordfører

1. vararepresentant:   Varaordfører

2. vararepresentant:   Marit Kjerstad

3. vararepresentant:   Kristian Bergstø

 

Fra Senterpartiet, Høyre og Samefolkets Parti

Fast representant:       Kjell-Harald Erichsen

1. vararepresentant:   Anja Pedersen Noste

2. vararepresentant:   Jan Ivvár Smuk

3. vararepresentant:   Berit Ranveig Nilssen

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Representantskapet i Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

Fast representant:       Ordfører

1. vararepresentant:   Varaordfører

2. vararepresentant:   Marit Kjerstad

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Valgnemnd:

Parti/liste:                             Representant:                       Personlig vararepresentant:

Arbeiderpartiet                      Kristian Bergstø                     Jan Hansen

Høyre                                     Piera Smuk                             Susanne Utse Olsen

Senterpartiet                          Øystein Nilsen                       Ingeborg Johansen Reisænen

Sosialistisk Venstreparti        Sissel Røstgaard                     Oddvar Betten

Samefolkets Parti                   Berit Ranveig Nilssen            Anja Pedersen Noste

Tverrpolitisk Liste                 Marit Kjerstad                        Tor Gunnar Henriksen     

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Viltnemnd:

Medlemmer:                                     Varamedlemmer:

1. Jan Hansen, leder                           1. Mona Linn Roska

2. Mona Michelsen                            2. Jon Arne Johnsen

3. Tor Gunnar Henriksen                   3. Oddvar Betten

4. Stig Johnsen                                   4. Camilla Jensen

5. Silje Irene Johnsen                        5. Bjørn Egil Nilssen

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Dispensasjonsutvalg:

Medlemmer:                                     Personlige varamedlemmer:

1. Tor Ivar Soldat                               1. Elisabeth Reisænen

2. Tommy Dikkanen                          2. Inga Pettersen Lindi

3. Liv Solfrid Mathisen                     3. Jon Arne Neshavn

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

Eldreråd:

Medlemmer:                                     Varamedlemmer:

Fra Nesseby Pensjonistforening:      

1. Olaf B. Johnsen                             1. Aina Teigen

2. Britt Brønnes                                 2. Jenny Eriksen

 

Politisk valgt:

1. Astrid Siri                                      1. Inga Pettersen Lindi

2. Nils Henry Mathisen                     2. Berit Pettersen

3. Arild Johnsen                                 3. Per Thorbjørn Balk-Aune

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer:

Representant:                                     Vararepresentant:

Hanne Iversen Noste                          Jarle Andreassen

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Norasenteret IKS’ representantskap:

Representant:                                     Vararepresentant:

Hege Anita Roska Wikstad               Mona Linn Roska

 

Vedtatt i kommunestyret 24.10.2019

 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS’ representantskap:

Representant:                                     Vararepresentant:

Ordfører                                             Kristian Bergstø

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Bibliotekbysstyret:

Medlem:                                            Varamedlem:

Kristian Bergstø                                 Johnny-Leo Jernsletten

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Samarbeidsutvalg / Miljøutvalg Nesseby Oppvekstsenter:

Representant:                                     Vararepresentant:

Hege Anita Roska Wikstad               Nils Henrik Lindi

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS:

Representant:                                     Vararepresentanter:

Ordfører                                             1. Oddvar Betten

                                                           2. Marit Kjerstad

                                                           3. Bjarne Store-Jakobsen

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Barnas representant i plansaker:

Representant:                                     Vararepresentant:

Jorunn Jernsletten                              Heidi Jernsletten

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Finnmark Friluftsråd:

Representant:                                     Vararepresentant:

Johnny-Leo Jernsletten                     Marit Kjerstad

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Nesseby Kirkelig Fellesråd:

Representant:                                     Vararepresentant:

Ordfører                                             Varaordfører

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere:

Tor Gunnar Henriksen

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

Tilflyttingsnemnd:

1. Jørn Oppdahl, leder

2. Marit Kjerstad, sekretær

3. Piera Jarre Smuk, medlem

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Innkvarteringsnemnd:

1. Lasse Helander, leder

2. Sissel Røstgaard, sekretær

3. Susanne Pettersen, medlem

 

Vedtatt i kommunestyret 14.11.2019

 

 

Øst-Finnmark interkommunalt politisk råd, Øst-Finnmarksrådet

(tidligere Øst-Finnmark Regionråd):

Representanter:                                  Vararepresentanter:

1. Ordfører                                         1. Varaordfører

2. Anja Noste                                     2. Jan Ivvár Smuk

 

Vedtatt i kommunestyret 24.02.2020

 

 

Ungdomsråd:

Medlemmer:                                                              Varamedlemmer:

1. Kim Lyka Johansen, elevrådet                              1. Elevrådet utnevner sin vara

2. Lea Store, videregående skole                              2. Liv Viktoria Andersen

3. Tor Nikolai Henriksen, voksen ungdom               3. Willy André Johnsen

4. Hendá Dikkanen Margit, idrettsrådet                    4. Anna Kaisa Jernsletten

5. Eline Mariell Holm, ungdom 13-16 år                  5. Matez Kousa

 

Voksenkontakter:

Fra politikerne:                      Marit Kjerstad

Fra administrasjonen:            Britt-Inger Olsen

 

Vedtatt i kommunestyret 24.02.2020

 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse:

Fra Hørselshemmedes landsforbund lokallag Vadsø og omegn:

Medlem:                                            Varamedlem:

May Elly Thomassen Myhre             …………………

 

Politisk valgt:

Medlemmer:                                      Varamedlemmer:

Julie Hansen                                       Elin Länsman

Oddvar Betten                                   Cecilie Thomassen

 

Vedtatt i kommunestyret 24.02.2020