Nesseby kommunestyre velger følgende representanter til Trafikksikkerhetsutvalget for perioden 2023 – 2027:

Medlemmer:                                                    Varamedlemmer:

1 Anette Länsman                                           1 Magnhild Pedersen

2 Tor Ivar Soldat                                            2 Stig Johnsen

3.Terje Wikstad                                               3.Jim Njuolla

Funksjonstiden er 4 år og følger valgperioden.