Som representant velges:          Ingrid Mikkelsen

Som vararepresentant velges:    May-Bente Røstgård