Fastlegene i Nesseby er ansatte i Tana kommune, men har kontorsted i Nesseby.

Legevakt er lokalisert i Tana.