Fritidsklubben

Fritidsklubben er for ungdom fra 5. klasse til og med 18 år.


På fritidsklubben finnes blant annet biljard, PS4/PS5, lego, internett, filmanlegg, musikkanlegg og en rekke bordspill.

Om fritidsklubben

Bakeriet Ungdomshus holder til i lokalene til det tidligere bakeriet som ble kjøpt og pusset opp i 2016. Fritidsklubben inngår i virksomheten for språk og kultur, der kulturkonsulenten med ansvar for klubben er kontaktperson. En aktiv klubb er avhengig av frivillig arbeid, samt at foreldre og unge skaper engasjement blant de folkevalgte for å få ressurser som trengs. 

Fritidsklubben oppgave er å sikre gode oppvekstmiljøer og bidra til positive aktiviteter og samhandling mellom individer og grupper. Som et fritidstiltak vil den utgjøre både et alternativ og et supplement til de frivillige organisasjonene. Den gir også et tilbud til aktiv ungdom som ønsker en sosial base eller en frisone for sitt engasjement. Slik vil den kommunale og frivillige innsatsen utfylle hverandre og støtte hverandre i å skape bolyst i kommunen.