Vannforsyning

Vi har 8 kommunale vannverk

  • Mortensnes vannverk. Forsyner Mortensnes
  • Bergeby vannverk. Forsyner Nesseby. 
  • Nyborg vannverk. Foryner Nyborg
  • Karlebotn vannverk. Forsyner området Karlebotn - Vesterelv - Varangerbotn
  • Sirdagoppe vannverk. Forsyner Sirdagoppe
  • Barsnes Øst. Forsyner Barsnes
  • Barsnes Vest. Forsyner Barsnes
  • Nyelv vannverk. Forsyner Nyelv

 

 

Avløp

Rensestasjoner

  • Varangerbotn rensestasjon. Betjener Vesterelvnes og Varangebotn

Prøvetaking

Det tas vannprøver etter godkjent vannprøveplan.

Mer info om vannkvalitet.

Ressurser

Dersom du har behov for endringer av vanntilførsel eller avløp ifm bygging eller liknende, ta kontakt med en godkjent entreprenør eller rørleggerrørleggere.

Ved lekkasjer på det kommunale ledningsnettet, bortfall av vann eller andre uregelmesiggheter kontakt teknisk vakttelefon 40440518.

Regler

Vannforsyningen reguleres av drikkevannsforskriften jfr matloven. Avløp reguleres etter forurensningsforskriften jfr vass- og avløpsanleggslova §§4 og 7