Budsjett

Budsjettet er kommunens handlingsplan. Det viser de økonomiske konsekvensene av aktivitetene for budsjettåret, med anskaffelse og anvendelse av ressurser. Budsjettet er også et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i kommunens økonomistyring.

Økonomiplan

Økonomiplanen dreier seg ikke bare om kommunens inntekter og utgifter. Økonomiplanen forteller også hvordan kommunen skal nå ulike mål for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig og for at Nesseby kommune skal utvikle seg i tråd med kommunens ambisjoner.