1. Ordfører Berit Ranveig Nilssen

Vararepresentanter:

1. Varaordfører Martin Velky

2. Anette Länsman

3. Tor Gunnar Henriksen

Fra opposisjonen:

1. Knut Store

Vararepresentanter:

1. Ann Jorid Henriksen

2. Marit Kjerstad

3. Tor Gunnar Henriksen

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunestyreperioden.