Skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020.

Gå til Skatteetaten