Formålet med tjenesten er å bidra til tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende personer som ikke klarer å tilberede/lage middag selv.

- Middagen kommer fra kjøkkenet på helsesenteret i porsjonspakker. Den er fortsatt varm når den leveres. 

- Siste frist for avbestilling er dagen før normal leveranse. 

Hvem kan få matombringing
Hjemmeboende personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne, sykdom eller andre årsaker ikke klarer å tilberede/lage middag selv.

Pris for tjenesten
Satser for matombringing fra Nesseby kommune vedtas årlig av kommunestyret, se Egenbetalingssatser.