varsling24_kartutsnitt

Om varslingen

Ved varsling merker vi av et område i et kart og sender ut meldinger som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon.

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Digitaliseringsdirektoratets kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Digitaliseringsdirektoratets kontaktregister/Altinn vil du bli varslet.

Blir du ikke varslet, sjekk følgende:

 

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til innbygere alle som er registrert med bostedsadresse i Folkeregisteret og henter kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret.

Sjekk at din informasjon er korrekt i registrene:

 1. Er du folkeregistrert på din adresse? skatteetaten.no/person/folkeregister
 2. Har du oppdatert din kontaktinformasjon? norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter må sjekke at informasjon er korrekt i registrene:

 1. Enhetsregisteret: Bruk evt samordnet registermelding for å endre adresseinformasjon
 2. Se informasjon etter innlogging på AltInn portalen: altinn.no

Hva kan du gjøre?
Har du feil opplysninger er det ditt ansvar å oppdatere registrene. Varsling 24 har ingen tilgang til å gjøre oppdateringer på vegne av privatperson eller bedrifter.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 sender ikke melding til innbyggere som har såkalt «hemmelig nummer». Hvis du likevel ønsker å få varsel fra din kommune, må du registere en tilleggsoppføring på varslemeg.no . Her kan du krysse av for "hemmelig nummer" for å skjule informasjon fra varslingsloggen i Varsling 24.

Varsling24 kundeinfo

 

Oppslag i offentlige registere

Det benyttes tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg. Linker til disse ligger i menyen på høyre side. 

Privatpersoner

Kontaktinformasjon blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratets kontakt- og reservasjonsregister på norge.no. Dette oppdateres av folkeregisteret, men inneholder også informasjon om telefon, epost, hviliken elektronisk postkasse du bruker (Digipost eller eBox) og om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. 

Dersom du bor i borettslag/blokk/sameie vil alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er folkeregisterregistrert der og har oppdatert informasjon på norge.no.

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring i tilleggsregisteret varslemeg.no (se under). Kryss av for "hemmelig nummer".

Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet på bakgrunn av oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet (Altinn).

Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som virksomhet/underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Vårt tilleggsregister (se under) knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen. 

 

Egenregistrering i tilleggsregister

Varsling24 har et eget tilleggsregister på varslemeg.no. Du kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på eller for et bygg tilhørende en bedrift du ikke er registrert som kontaktperson på i Altinn. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune.

Gjør slik

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer"
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send". Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for (I skjemaet refererer "Navn" til personen som bor på adressen du registrerer)

For virksomheter kan dette være aktuelt dersom du f eks trenger vann for å drive din virksomhet (​Alders- og sykehjem, ​restauranter, fiskebruk, osv). Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister: Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

På varslemeg.no kan du også sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Gjør slik 

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
 • Du kan også slette adresser eller legge til flere.