Bestille time:  404 40 600

Ved laboratorie/skiftestue er det tilsatt helsepersonell som bistår legene i fastlegeoppgaver og ved øyeblikkelig hjelp. Det er oppgaver som blant annet: EKG, 24timers blodtrykksmåling, øreskylling, sårskift og laboratorietjenester.