Barrne- og ungdomsskoen følger de nye fagplaner 2020-samisk

Elevene er delt i grupper utifra om undervisningsspråket er norsk eller samisk. Elever som har norsk som undervisningsspråk er delt i mindre grupper. Omtrent 1/3 av elevene har samisk som undervisningsspråk. Skolen har fritidsordninga, astu (SFO).

Oppvektssenterets baseprinsipp betyr at skolen ikke har tradisjonelle klasserom, men mindre grupperom, der veggene kan flyttes etter undervisningsbehovet. Skolen har i alt 1-5 baserom, i tillegg til de opprinnelige klasserom i administarsjonsdelen. Skolen har også egne rom for duodji, musikk og naturfag.

Kontorene til skolesjefen og ansatte i administrasjonen ligger i administrasjonsdelen på østsiden av bygget.