Mánáid- ja nuoraidskuvla čuovvu ođđa fágaplánaid 2020- sámegiella.

Oahppit leat juhkkojuvvon joavkkuide oahpahusgiela sámegiel dahje dárogiel vuođul. Oahpit geain lea dárogiella oahpahusgiellan leat juhkojuvvon smávit joavkkuide. Su. 1/3 oassi ohppiin lea sámegiella oahpahusgiellan. Skuvllas lea astoáiggefálaldat, astu. 

Oahppogáldu lea huksejuvvon "baseprinsihpa" vuođul, mii mearkkaša ahte skuvllas eai leat árbevirolaš luohkálanjat, muhto smávit lanjat maid seinniid sáhttá sirddašit oahpahusa dárbbuid mielde. Skuvllas leat gaskal 1-5 "base"lanja, dasa lassin leat dábálaš luohkálanjat hálddahusoasis. Skuvllas leat maid sierra duodje-, musihkka- ja luonddufágalanja. 

Skuvllahoavdda ja hálddahusbargiid kantuvrrat leat hálddahusoasis.