Gravemelding

Gravemelding beskriver den forespørselen som sendes til netteiere når man skal grave i bakken og ønsker å finne ut hvor kabler og rør er gravd ned. I tilknytning til denne forespørselen kan man få utført en kabelpåvisning av Geomatikk. Den som graver har en undersøkelsesplikt i forhold til dette, og ved å sende inn en Gravemelding oppfyller du dine forpliktelser i denne sammenhengen. En Gravemelding gir deg som graver ingen tillatelse til å grave i grunnen. Dette må avklares med den som er grunneier i det aktuelle området .

For å kunne gi riktig og rask tilbakemelding er det en stor fordel at gravemeldingstjenesten får et kart som viser graveområdet. Du kan selv komme innom å vise hvor du vil grave, eller legge ved et forståelig kart hvor dette er avmerket. Gravemelding leveres teknisk avdeling. Teknisk avdeling innhenter tillatelse fra Geomatikk og Varanger kraft. Du kan også selv sende inn gravemelding til Geomatikk og Varanger kraft til uttalelse. Dette kan du gjøre via kundeportalen til Geomatikk som har kart der du kan tegne inn graveområdet, og ved å ringe Varanger kraft.

Gravesøknad

Gravesøknad sendes til offentlige myndigheter for å få tillatelse til å grave i eller arbeide på offentlig grunn. For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen – og ettersom grunneier er en kommune, må du altså søke kommunen om tillatelse. Du må også sende inn en offentlig søknad dersom du skal utføre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller utføre arbeid på eksisterende ledningsanlegg under og langs offentlig vei.