Hvordan komme i kontakt med oss?

  • Den instans som er tilstede, f.eks politi eller legevakt skal fortløpende melde til Kriseteamet om hva som har skjedd, og om hvem som er rammet.
  • Pårørende /etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe.
  • Hvis krise oppstår kontakt kommunal legevakt tlf: 116 117 eller 113

Hva skjer etter vi har fått melding?

  • Dersom de rammede ønsker bistand drar noen fra teamet ut så fort som mulig.
  • Hvis de etterlatte ikke ønsker bistand fra kriseteamet, kan de få et kort med informasjon om tilbudet, slik at noen i familien selv kan ta kontakt ved behov. Kriseteamet vil ringe familien etter noen dager.

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være ei hjelp i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.