Kommunale bygg

Kommunale lokaler 
Varangerbotn Samfunnshus. Pris kr. 500,- pr. døgn ekskl. vasking.