Drikkevannet i Nesseby har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Oppdateringer

 

Lov og forskrift

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)   https://lovdata.no/forskrift/2016-12-22-1868