Fast representant: Berit Ranveig Nilssen
Vararepresentant: Martin Velky