Møtedatoer og søknadsfrister 1. halvår 2024

Møtedato: 10. januar              Søknadsfrist: 3. januar 

Møtedato: 7. februar              Søknadsfrist: 30. januar 

Møtedato: 6. mars                 Søknadsfrist: 28. februar 

Møtedato: 10. april                 Søknadsfrist: 3. april 

Møtedato: 12. juni                  Søknadsfrist: 5. juni 

 

Man kan ikke påregne å få behandlet dispensajsonsøknad uten kartvedlegg.
 

Møteplanen kan bli justert i løpet av året.