Møtedato:

Onsdag 06.09. Frist for innlevering av søknad 30.08. - Siste møte før elgjakt

 

Søknader om dispensasjon må være mottatt av kommunen senest 1 uke i forkant av møtet.

Man kan ikke påregne å få behandlet dispensajsonsøknad uten kartvedlegg.
 

Møteplanen kan bli justert i løpet av året.