Representant:  Ordfører

Vararepresentant:  Kjell-Harald Erichsen