Nesseby kommune gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:  
- Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

- Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

Målet for tjenesten
Målet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette ett tilgjengelig parkeringstilbud. 

Hvem kan få parkeringsbevis
- Forflytningshemmede

- Tillatelse skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år. Men ikke for mindre enn 2 år.

- Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. 

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må personen oppfylle følgende krav:

  • Må ha legeerklæring eller erklæring fra annen helsepersonell som dokumenterer at vedkommende ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.
  • 2 passfoto skal være vedlagt søknad
  • Det er samme prosedyre med søknadsskjema og legeerklæring uavhengig av om du søker for første gang eller skal fornye kortet.
  • Husk å søke om fornying i god tid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Pris for tjenesten
Parkeringsbeviset er gratis.  

sett inn link til søknadsskjema og forskrift om parkerings for forflyttingshemmede SE KARASJOK KOMMUNE