Sosialhjelp

NAV Nesseby gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Les mer om økonomisk sosialhjelp og søknader på nav.no

Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogram. Mer om kvalifiseringsprogram finner du her.

Trenger du veiledning kontakt NAV Unjárga-Nesseby på tlf.: 55 55 33 33

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. Søk elektronisk. Trenger du veiledning kontakt NAV Unjárga-Nesseby tlf.: 55 55 33 33.

Økonomisk rådgiving

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Hvis du har problemer med privatøkonomi og gjeld kan du kontakte NAV.

 

Les mer på Nav sine nettsider om økonomisk rådgivning

Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet.

Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp. Hvis du ønsker det kan NAV for eksempel samarbeide med skole, oppfølgingstjeneste (OT), barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentra (DPS).


Les mer om Opplysning, råd og veiledning på nav.no