Nesseby kommune har privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd. Fysioterapeuten har kontorsted på Nesseby helsesenter. 

Man trenger ikke henvisning for å gå til behandling. Behandlinger er tellende for frikort. 

Telefon: 40440655