Hva kan hukommelsesteamet hjelpe med?

  • bistå fastlegene i basal utredning av demenssykdom 
  • kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker 
  • gi informasjon om demens gjennom samtale og kurstilbud 
  • informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring 
  • tilby tidlig oppfølging 
  • bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet 
  • være til støtte for de som er berørt, og trenger noen å snakke med 

Hukommelsesteamet ledes av avdelingsleder for hjemmesykepleien, Anne-Brit Aslaksen: 40440661.

Kontakt fastlege som etablerer avtale med hukommelsesteamet.

MMS test utføres på samisk eller norsk, så det er viktig at vi på ett tidlig tidspunkt får beskjed om hva som er hjertespråket. Dette for å få et mest mulig korrekt utført test😊