Norasenteret IKS for valgperioden 2023-2027:

1. Representantskapet i Norasenteret:

Representant: Toril Iversen

Vararepresentant: Jenny Eriksen

 

2. Forslag på to representanter til styret i Norasenteret:

Sissel Røstgaard

Simen Ellingsen Marjavara

Funksjonstiden er 4 år og følger valgperioden.