Representant:                                      Vararepresentanter:

1. Ordfører                                             1. Martin Velky

                                                                2. Anette Länsman

                                                                3. Tor Gunnar Henriksen