Følgende velges som kommunens representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2023 – 2027:

1. Tor Gunnar Henriksen