Andre

tilskudd til bedriftsintern opplæring (NHO/NAV)