Sapmi næringshage

Nesseby benytter Sapmi næringshage for rådgivning til bedrifter i kommunen. 

En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team på fem personer i ryggen, og et stort nettverk. Et nettverk som vokser og vokser. Vi ønsker å gi det beste av det beste til våre gründere og målbedrifter, og bidra til næringsutviklingen i våre vertskommuner. Vi server næringslivet i Tana, Nesseby, Porsanger, Kautokeino og Karasjok.

En gründer eller bedrift hos oss har alltid vårt team i ryggen, og du vil få spisskompetansen du har behov for – enten det er rådgivning, nettverk eller viderekobling til virkemiddelapparatet og FoU. Vi er åpen for alle gründere og bedrifter i vår region – ta kontakt!

Ordinært næringsfond

Ordinært næringsfond gjør løpende behandling. Følg linken på siden for søknad

Fond for samfunns- og næringsutvikling

Hvis du driver innenfor primærnæringen og skal søke om tilskudd, må du søke fra Fond for samfunns- og næringsutvikling. Ta kontakt med Nesseby kommune v/næringskonsulent hvis du er i tvil om hvilket fond du kan søke om tilskudd fra.

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på www.lanekassen.no.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

Se artikler hos regjeringen for strategi og gjennomgang av virkemidlene.