Medlemmer:        Personlige varamedlemmer:
1. Tor Ivar Soldat, leder 1. Svein Jan Mudenia-Tran
2. Anette H. Länsman   2. Jon Arne Neshavn
3. Tommy Dikkanen   3. Jim Njuolla